Friends&FamilyDo Warszawy wybrałam się przede wszystkim na kolejny trening adidas Women, o którym zapewne niedługo tutaj wspomnę. Tak się złożyło, że akurat tego samego dnia miał miejsce restock jednej z dwóch według mnie najładniejszych kolorystyk modelu Yeezy Boost 350 V2, czyli "Zebra". _____I came to Warsaw on the next adidas Women's training primarly, about which I will undoubtedly write here soon. As it happened that there was restock one of the most beautiful colorways of adidas Yeezy Boost 350 V2 at the same day, called "Zebra".Niemało emocji wzbudziło to wydarzenie, bowiem jeśli ktoś orientuje się choć trochę w temacie Yeezy, dokładnie ta kolorystyka swoją premierę miała w lutym, z tym że wyszła w bardzo ograniczonej ilości. Wówczas nasz stołeczny butik CL20 ich nie otrzymał. 


_____Not a few emotions this event aroused, because if somebody is oriented even a little bit in Yeezy topic, exactly the same colorway had it's premiere in February, but it appeared in very limited quantity. At the time our capital boutique CL20 didn't get it.


Skąd zatem wspomniane wyżej emocje? A no stąd, że po zimowej premierze buty te na rynku wtórnym "chodziły" nawet po 5-6 tysięcy złotych. Spytacie czy ktokolwiek w ogóle kupił je za tę cenę? To ja Wam odpowiem. Tak. Wyobraźcie sobie teraz osobę, która zapłaciła za tę parę 5 tysięcy polskich złotówek i dowiedziała się, że wyjdą one ponownie w znacznie większej (choć nadal mniejszej niż np. kolorystyka "Cream White") ilości i mogłaby je zdobyć po kwocie 5 razy niższej. A teraz wyobraźcie sobie miny resellerów, którzy obłowili się w kilkanaście par owego modelu już w lutym z myślą zakupu za nie domu z basenem. No dobra, wystarczy sam basen. Zawsze to coś. Anyway, kto sprzedał - props (choć tak chamskiej resellerki nie popieram), kto się z nimi teraz buja - życie.


_____From where reference about emotion? From that after winter release those shoes costed even for 5-6 thousands zlotys on the aftermarket. You will ask about that if somebody buy it for this price? I'll answer you. Yes. Let's imagine now a person which payed for this pair 5 thousands polish zlotys and found that it will release again in the biggest (though still a little bit lower that for example "Cream White" colorway) quantity and could buy it for 5 time lower price. And now please imagine reseller's faces which bought over a dozen pair of those shoes in February with a though  that they'll buy a house with a swimming pool for that. Okay, only swimming pool will be enough. It's always something. Anyway, who sell - congratulations (though I don't support boorish reseller like this), who roams with them now - life is life.
I według mnie to najlepszy krok, jaki adidas mógł w tej kwestii poczynić. Nie wiemy czy był to od samego początku skrupulatnie zaplanowany zabieg czy pomysł, który przyszedł z czasem gdy zobaczono co dzieje się na rynku wtórnym. Ja się cieszę, bo bardzo chciałam kupić tę kolorystykę za pierwszym razem, ale niestety z marnym skutkiem. Przypominam, tym, którzy nie wiedzą, a w przyszłości chcieliby zawalczyć o którąś z kolejnych kolorystyk - w Polsce sprzedaż ich prowadzi jedynie butik CL20


_____


In my opinion it was the best step which adidas could do. I don't know if it was meticulous planned manipulation from the beginning or idea which came with the time when adidas people saw what is going on the aftermarket. I'm happy, because I really wanted to buy this pair in the first time, but with poor effect. I remind for those who would like to buy the next colorway in the future - sale of those shoes in Poland leads only CL20 boutique


No dobra, koniec gorzkich żali. Z racji tego, że z Kukim dawno już nie realizowaliśmy sesji opierającej się na jakimś wspólnym mianowniku obu naszych stylizacji stwierdziliśmy, że będzie to świetna okazja. Zatem adidas Yeezy Boost 350 V2 owym mianownikiem się stał. O zdjęcia zadbał Michał Chojnacki (michal502). Było fajnie, przyjemnie i wesoło, bo rodzinnie. Nie bez powodu tytuł posta to Friends&Family. Moja Rodzinka <3.

Post Kukiego znajdziecie tu -> http://www.zulukuki.com/2017/06/x-ylon-ootd-yeezy-350-v2-zebra.html.


_____


Okay, it's the end of bitter sorrow. Due to that me and Kuki didn't make photossesion which is resting on common denominator our both stylization we found that it will be a great occasion. So adidas Yeezy Boost 350 V2 "Zebra" became this denominator. Michał Chojnacki (michal502) took care about pictures. It was really cool, nice, merrily and family. Not without the reason title of this post is Friends&Family. My Family <3.

Kuki's post you can find here -> http://www.zulukuki.com/2017/06/x-ylon-ootd-yeezy-350-v2-zebra.htmlJa / Me:
t-shirt - Jasper Cunningham
spodnie / jeans - ZARA
buty / shoes - adidas Yeezy Boost 350 "Zebra" (CL20)
okulary / sunglasses - KOMONO

Kuki:
longlseeve -  Fila x Gosha Rubchinskiy
szorty / shorts - Stone Island
buty - adidas Yeezy Boost 350 "Zebra" (CL20)fot. Michał Chojnacki (michal502)


You Might Also Like

0 komentarze